Logo

Location sa thạch là subjec Tto hòa tan có tính axit