Logo

Location Rung được tạo ra như thế nào trong khay nạp rung